Φωτογραφίες από το 3ο WinterRun 2016

 © Γιάννης Προμούσας, ©Γιώργος Παρσαλίδης, ©Άννα Αλεξοπούλου

Pre-Race

Στο μονοπάτι (Α)

Στο μονοπάτι (Β)

Τερματισμός

Απονομές