8 Φεβουαρίου 2015

2ος WINTERUN
2015

Ορεινός Αγώνας Δρόμου

Αποτελεσματα

2015

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ

1) Γιώργος Γκάτσιος 1:26:50
2) Κώστας Παυλίδης 1:29:09
3) Γιώργος Τουμανίδης 1:30:05

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

1) Val. Werrbrow 1:47:11
2) Καλλιόπη Τσιμπάνη 1:52:58
3) Ξένια Ρωμανίδου 1:53:44

ΑΝΤΡΕΣ 18-29

1) Γιώργος Γκάτσιος 1:26:50
2) Δημήτρης Ηλιόπουλος 1:32:49
3) Άκης Μπορόγιας 1:37:08

ΑΝΤΡΕΣ 30-39

1) Γιώργος Τουμανίδης 1:30:05
2) Θεόφιλος Μακέδος 1:31:31
3) Τάσος Αδαμίδης 1:31:50

ΑΝΤΡΕΣ 40-49

1) Κώστας Παυλίδης 1:29:09
2) Θανάσης Στημονιάρης 1:31:13
3) Κώστας Κοταλακίδης 1:32:57

ΑΝΤΡΕΣ 50+

1) Τρύφων Σίσκος 1:41:51
2) Ιορδάνης Τσεπεσίδης 1:42:11
3) Ηλίας Σπυριδόπουλος 1:42:30

2th Winterun 2015 results
Multimedia

Photos
Videos

2ο Winterun 2015 Παλιά Καβάλα

εκκίνηση

2ο Winterun 2015 Παλιά Καβάλα

trail flyover

2ο Winterun 2015 Παλιά Καβάλα

εκκίνηση

2ο Winterun 2015 Παλιά Καβάλα

follow path & elevation profile

Multimedia 2015

Σύλλογος Παλιάς Καβάλας

Wood Water Wild Festival

WinteRun Palia Kavala