Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΕΥΘΥΜΗΣ 25.04.1961ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ