Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΛΙΟΛΙΟΣ30.07.1976ΑΓΡΙΝΙΟ