Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
Καλούδης 08.09.1983Αλεξανδρουπολη