Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 26.10.1971Καβαλα