Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
Ελευθεριάδης Γεώργιος04.06.1953Δράμα