Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΤΟΥΜΠΑΡΑΤΖΗΣ18.01.1959Καβάλα