Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΜΑΡΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ09.10.1991ΠΑΛΙΆ ΚΑΒΑΛΑ