Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ ΚΑΛΟΥΔΗΣ21.10.1981ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ