Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΑΝΕΣΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ31.05.1971ΚΑΒΑΛΑ