Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ13.05.1973 ΚΟΜΟΤΗΝΗ