Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
Χαϊτιδης Μπάμπης 07.07.1973Ξάνθη