Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΛΗΣ10.03.1969ΔΡΑΜΑ