Ονοματεπώνυμο (Name)Ημερομηνία γέννησης (Birthday)Πόλη (City)
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΝΤΣΙΦΑΣ03.03.1973Thessaloniki