Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Θεόδωρος Κεμεκενίδης 23.11.1995 Καβάλα Iron Team