Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΣΤΑΔΑΚΗΣ 03.06.1970 ΚΑΒΑΛΑ ΣΧΟΚ