Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ 06.12.1975 ΣΕΡΡΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ.Σ.Φ.Π