Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Εμμανουήλ Μπαγκατζουνης 03.08.1984 Αλεξανδρούπολη Εν σώματι