Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Δανιήλ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ 16.11.1975 Ξάνθη One step Beyond endurance team