Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Δημήτρης Χατζηιωαννου 23.11.1973 Θεσσαλονίκη Ανεξαρτητος