Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Στελλα Φωτιαδου 23.04.1971 Θεσσαλονίκη Ανεξαρτητη