Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

Σάββας Μηλιάδης 19.08.1973 Καβάλα IRON TEAM - ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ