Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ 04.04.1969 ΚΑΒΑΛΑ ΣΧΟ ΚΑΒΑΛΑΣ