Όνομα (FirstName)

Επώνυμο (LastName)

Ημνία γέννησης (Birthday)

Πόλη (City)

Ομαδα/Σύλλογος (Team)

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΜΙΟΣ 09.07.1963 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Χ.Ο.ΚΑΒΑΛΑΣ