Φωτογραφίες από το 7ο WinterRun 2020

Facebook Albums

Facebook Albums

 Videos

Ζέσταμα - ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ.

Εκκίνηση

Εκκίνηση - ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ.

 5ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΣΤΟ ΡΥΑΚΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ - ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ.

5o ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΡΥΑΚΙ. - ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

5o ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΣΤΟ ΡΥΑΚΙ. - ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ

ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ.ΒΙΝΤΕΟ ΤΣΟΥΤΣΑΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ