8ος WINTERUN 2022

Χορηγοί

Auto Service Δημήτρης

Bike Center

Εμινίδης

Εντύπωση

Granazi

Euro Taxi

INIKON

Γρηγορίου Home

ΚΑΦΕΤΟΠΙΟ

Λαλίκος

Paggaio

MITAS

Sokolatino

1901

SARIS

Runningshop

Pamporis

8 Πλαίσια

W 29

Πουλιος

Smf

Αιβαλιώτης

Ereiki

Francos

Metaxas Ven

Ilforno

Gallery

Σύλλογος Παλιάς Καβάλας

Wood Water Wild Festival

WinteRun Palia Kavala