Επιστημονικές Μελέτες

Σκαπτή ύλη - Αρχαία μεταλλευτική δραστηριότητα στην περιοχή των Φιλίππων

download (pdf, 7.107 KB)

alt

Σκαπτή ύλη - Αρχαίο μεταλλείο χρυσού στη Παλαιά Καβάλα

download (pdf, 24.272 KB)

alt

Μεταλλεία γύρω από τους Φιλίππους και η εκμετάλλευσή τους κατά τους αρχαίους χρόνους. (Μελέτη στα Αγγλικά / in English )

download (pdf, 22.446 KB)

alt

Αρχαία μεταλλεία χρυσού στη Παλαιά Καβάλα (Μελέτη στα Γερμανικά / in Germany)

download (pdf, 18.237 KB)